FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

करार सेवा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

२०७८-०७९ 03/25/2022 - 13:57

Audio Notice Board लागु सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 12/24/2018 - 13:21

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१९ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:59 PDF icon 2075-01-19.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१३ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:55 PDF icon 2075-01-13.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१० गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:50 PDF icon 2075-01-10.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/०६ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:48

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/१२/१४ गते

७४/७५ 06/12/2018 - 17:55 PDF icon 2074-12-14.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/१२ /०५ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:53 PDF icon 2074 12 05.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/११ /३० गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:52 PDF icon 2074 11 30.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/११ /१८ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:51 PDF icon 2074 11 18.pdf

Pages