FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अपिहिमाल गाउँपालिका मिति २०८०-०३-०९ गते को कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 06/26/2023 - 15:20 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिका मिति २०८०-०३-०९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका मिति २०८०/०२/३० गते कार्यापलिका बैठकको निर्णय

७९-८० 06/20/2023 - 09:40 PDF icon 2080-02-30 गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका मिति २०८०-०१-२७ गते को निर्णय

७९-८० 05/16/2023 - 10:55 PDF icon karyapalika 2080-01-27.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका कार्यपालिकाको चैत २८ र २९ गतेको निर्णय

७९-८० 04/19/2023 - 15:07 PDF icon karyapalika chaitra 28.pdf, PDF icon karyapalika Niryane Chaitra 29.pdf

अपिहिमाल कार्यपालिकाको २०७९-११-०४ को निर्णय

७९-८० 02/27/2023 - 11:12 PDF icon अपिहिमाल कार्यपालिका बैठक 79-11-4.pdf

अपिहिमाल कार्यपालिकाको मिति २०७९-१०-१३ को निर्णय

७९-८० 02/27/2023 - 11:11 PDF icon अपिहिमाल कार्यपालिका बैठक 79-10-13.pdf

करार सेवा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

२०७८-०७९ 03/25/2022 - 13:57

Audio Notice Board लागु सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 12/24/2018 - 13:21

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१९ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:59 PDF icon 2075-01-19.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१३ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:55 PDF icon 2075-01-13.pdf

Pages