FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपिहिमाल गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:19 PDF icon Biniyojan Een.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:15 PDF icon Aarthik Een 2077.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६-०७७ ७६/७७ 07/19/2019 - 19:36 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
कृषि ऐन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:54 PDF icon कृषि ऐन.pdf
गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:53 PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७४ ७४/७५ 03/25/2019 - 09:51 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७४.pdf
अपिहिमाल गाउँपािलका पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:49 PDF icon अपिहिमाल गाउँपािलका पूर्वाधार ब्यवस्थापन एेन .pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 03/25/2019 - 09:45 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 03/25/2019 - 09:44 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिका न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐेन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:42 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका ऐन.pdf

Pages