FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
होमस्टे (घरवास) कार्यविधि ७९-८० 01/05/2023 - 20:00 PDF icon होम स्टे.pdf
फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/05/2023 - 19:59 PDF icon फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
प्राईभेट फर्म दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यविधी,२०७९ ७९-८० 01/05/2023 - 19:58 PDF icon प्राईभेट फर्म दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यविधी,२०७९.pdf
आर्थिक ऐन अपिहिमाल २०७९ ७९-८० 01/05/2023 - 19:58 PDF icon १ आर्थिक ऐन अपिहिमाल २०७९.pdf
जनप्रतिनिधि आचारसंहिता २०७८ ७९-८० 01/05/2023 - 19:57 PDF icon जनप्रतिनिध आचारसंहिता २०७८.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिका को सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ ७९-८० 07/26/2022 - 14:57 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिका को सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८.pdf
गाउँपालिका स्थानीय शिक्षा ऐन संशोधन २०७७ २०७८-०७९ 07/21/2022 - 10:12 PDF icon ५ गाउँपालिका स्थानीय शिक्षा ऐन संशोधन २०७७.pdf
स्थानिय-तहमा-पोषणको-लेखाजोखा-तथा-कुपोषणको-व्यवस्थापन-सम्बन्धी-कार्यविधी २०७९ २०७८-०७९ 07/13/2022 - 12:27 PDF icon ४ स्थानिय-तहमा-पोषणको-लेखाजोखा-तथा-कुपोषणको-व्यवस्थापन-सम्बन्धी-कार्यविधी.pdf
अपिहमाल कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:53 PDF icon १ अपिहमाल कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:53 PDF icon २ लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९.pdf

Pages