FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८० साउन देखि असोज मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशन ८०/८१ 11/01/2023 - 16:48 PDF icon २०८० साउन देखि असोज मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशन.pdf
मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था ८०/८१ 10/12/2023 - 10:29 PDF icon १___-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय (1).pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अपिहिमाल गाउँपालिका २०८० ७९-८० 08/25/2023 - 13:48 PDF icon O&M अपिहिमाल गाउँपालिका २०७९-८०.pdf
स्वतः प्रकाशन २०८० बैशाख १ देखि २०८० असार मसान्त सम्म ८०/८१ 07/20/2023 - 12:16 PDF icon आपिहिमाल गाउँपालिका २०८० बैशाख १ देखि २०८० असार मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशन.pdf
स्वतः प्रकाशन माघ १ देखि चैत मसान्त सम्म ७९-८० 05/16/2023 - 11:01 PDF icon स्वतः प्रकाशन माघ १ देखि चैत मसान्त.pdf
स्वतः प्रकाशन कार्तिक १ देखि पुस मसान्त सम्म ७९-८० 05/16/2023 - 10:59 PDF icon स्वतः प्रकाशन कार्तिक १ देखि पुस मसान्त सम्म.pdf
स्वतः प्रकाशन श्रावण१ देखि असोज मसान्त सम्म ७९-८० 05/16/2023 - 10:57 PDF icon स्वतः प्रकाशन श्रावण१ देखि असोज मसान्त.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको संस्थागत स्वमुल्याङ्कन नतिजा २०७८^०७९ ७९-८० 01/12/2023 - 17:47 PDF icon LISA Apihimal Result.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७९ २०७८-०७९ 01/03/2023 - 12:53 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिका आवधिक योजना २०७९-०८४ ७९-८० 12/13/2022 - 14:12 PDF icon अन्तिम प्रतिवेदन आवधिक योजना- अपिहिमाल- २०७९.०५.३०.pdf

Pages