FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९-०८० ८०/८१ Thursday, September 21, 2023 - 10:49 PDF icon गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९-०८०.pdf
मध्यमकालिन खर्च संरचना अपिहिमाल गाउँपालिका २०८०-०८३ ७९-८० Sunday, July 23, 2023 - 12:13 PDF icon मध्यमकालिन खर्च संरचना अपिहिमाल गाउँपालिका २०८०-०८३ .pdf
सुशासन तथा व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन ७९-८० Wednesday, July 19, 2023 - 16:36 PDF icon सुशासन तथा व्यवस्थापन समितिका श्री रबिन्द्र सिंह बोहराले प्रस्तुत गर्नु भएको.pdf
वडा विभाजन तथा सीमा हेरफेर सम्बन्धी प्रतिवेदन ७९-८० Wednesday, July 19, 2023 - 16:35 PDF icon वडा विभाजन तथा सीमा हेरफेर सम्बन्धी प्रतिवेदन.pdf
लेखा समितिको प्रतिवेदन २०७९-०८० ७९-८० Wednesday, July 19, 2023 - 16:34 PDF icon लेखा समितिको प्रतिवेदन २०७९-०८०.pdf
राजस्व परामर्श प्रतिवेदन २०७९-८० ७९-८० Wednesday, July 19, 2023 - 16:34 PDF icon राजस्व परामर्श प्रतिवेदन २०७९-८०.pdf
न्यायिक समितिको प्रतिवेदन २०७९-०८० ७९-८० Wednesday, July 19, 2023 - 16:33 PDF icon न्यायिक समितिको प्रतिवेदन २०७९-०८०.pdf
करार कर्मचारीहरूको म्याद थप सम्बन्धी प्रतिवेदन ७९-८० Wednesday, July 19, 2023 - 16:32 PDF icon करार कर्मचारीहरूको म्याद थप सम्बन्धी प्रतिवेदन.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिका आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन ७७/७८ Wednesday, January 4, 2023 - 12:54 PDF icon प्रगति प्रतिवदेदन.pdf