FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 02/12/2024 - 12:42

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 02/12/2024 - 12:32

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी दोस्रो सूचना

८०/८१ 02/06/2024 - 14:47

प्रविधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलिने आशयको शूचना

८०/८१ 01/31/2024 - 11:25

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 01/29/2024 - 12:14 PDF icon खानेपनि सिलबन्दि दरभाउपत्र.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 01/28/2024 - 17:13

राष्ट्रिपति महिला उत्थान जिवीकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 01/28/2024 - 16:17

दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 01/25/2024 - 15:28 PDF icon दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

प्रस्तव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 01/23/2024 - 15:36 PDF icon प्रस्तव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक

८०/८१ 01/22/2024 - 11:43 PDF icon प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक.pdf

Pages