FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कृषि सम्बन्धी औषधि जन्य समानको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 09/12/2023 - 14:33

औषधि जन्य समानको दररेट पेश सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 09/12/2023 - 14:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना औद्योगिक ग्राम

७९-८० 06/11/2023 - 11:01

आसय को सुचना

७९-८० 05/22/2023 - 19:55

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७९-८० 05/22/2023 - 16:50

बोलपत्र दर्ता सम्बन्धी सूचना

७९-८० 05/18/2023 - 16:48

बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सूचना

७९-८० 05/12/2023 - 13:38

अपिहिमाल गाउँपालिका औद्योगिक ग्राम को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७९-८० 04/25/2023 - 10:19

बोलपत्र सूचना सच्याइएको बारे

७९-८० 04/17/2023 - 13:36

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना सच्याईएको बारे

७९-८० 04/17/2023 - 11:42

Pages