FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अपिहिमाल गाउँपालिका आर्थिक २०७८-०७९ को बार्षिक समिक्षा समिक्षा अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू को संयोजकत्वमा, गा पा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, पार्टी प्रतिनिधि, जेष्ठ नागरिक समाजका प्रतिनिधि र गाउँपालिका का कर्मच

अपिहिमाल गाउँपालिका आर्थिक २०७८-०७९ को बार्षिक समिक्षा समिक्षा अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू को संयोजकत्वमा, गा पा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, पार्टी प्रतिनिधि, जेष्ठ नागरिक समाजका प्रतिनिधि र गाउँपालिका का कर्मचारी हरुको उपस्थिति मा सम्पन्न भएको छ 

Pages