FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी

करार कर्मचारी को परक्षा सम्बन्धि

करार कर्मचारी को परक्षा सम्बन्धि

करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि आवेदन फाराम

करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि आवेदन फाराम गा.पा को  इमेल : apihimaldarchula@gmail.com मा पठाउन सकिने छ। 

दस्तावेज: 

करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सुचना

करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सुचना

Pages